ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP)(สัมภาษณ์) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP)(สัมภาษณ์) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

15 ตุลาคม 2563 /

12:20 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)รุ่นที่ 72

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)รุ่นที่ 72

09 กันยายน 2563 /

10:32 น. /

ดาวน์โหลด