ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างพัฒนาประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และหรือบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ยกระดับสู่การเป็นSmart Business Solution

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างพัฒนาประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และหรือบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ยกระดับสู่การเป็นSmart Business Solution

24 พฤษภาคม 2562 /

11:35 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-biding)ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และหรือบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ยกระดับสู่การเป็นSmart Business Solution

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-biding)ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และหรือบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ยกระดับสู่การเป็นSmart Business Solution

24 พฤษภาคม 2562 /

11:23 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในจังหวัด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในจังหวัด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิษณุโลก

12 กันยายน 2561 /

15:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต่างจังหวัด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต่างจังหวัด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิษณุโลก

06 กันยายน 2561 /

19:14 น. /

ดาวน์โหลด

รายละเอียดขอบเขตงาน TOR โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิษณุโลก  การจัดแสดงผลงานและจำหน่วยผลิตภัณฑ์บริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดขอบเขตงาน TOR โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิษณุโลก การจัดแสดงผลงานและจำหน่วยผลิตภัณฑ์บริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดพิษณุโลก

30 สิงหาคม 2561 /

09:29 น. /

ดาวน์โหลด