การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอนครไทย วันที่ 5 มีนาคม 2564

05 March 2021 /

22:18 น.