District Community Development Office News

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ขอแสดงยินดีกับตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้ารับรางวัลจากกรมการพัฒนาชุมชน ณ การประชุมกรมการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก