ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการพัฒนาสร้างรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดเวทีฯ นางสาววรัญญา หอมธูป กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคณะ ดำเนินการจัดเวที นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิรามให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้แทนคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอพรหมพิรามและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม( cr. นุชนาถ ชื่นจุ้ย )