ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

15 ตุลาคม 2563 /

11:41 น.