ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 และการประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2564 🎯

29 มกราคม 2564 /

09:40 น.