ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-258536 โทรสาร 055-258536

(Visited 1 times, 1 visits today)