ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลกเมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่มั่นคง

พิษณุโลกเมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่มั่นคง

พช.พิษณุโลก : สพอ.ชาติตระการ​ ดำเนินโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรมพิษณุโลกเมือง๓ธรรม คนพอเพียง (อบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธิตการฝึกอาชีพ) ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์​เรียนรู้​โคกหนอง​นา​ ม.9​ ต.ป่าแดง​ อ.ชาติตระการ​ จ.พิษณุโลก​

นายกล้าณรงค์​ พงศ์สิทธิคุณ​ นายอำเภอชาติตระการ​ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรม พิษณุโลกเมือง๓ธรรม คนพอเพียง (อบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธิตการฝึกอาชีพ) ประจำปี 2566 และร่วมมอบสิ่งของเพื่อการพัฒนาคุณภาพภาพชีวิต ต่อยอดอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน​ 15​ ครัวเรือน
ในการนี้ นางสาวธิติมา​ เกตุโต​​ พัฒนาการอำเภอชาติตระการ​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการจาก ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้​มีปราชญ์​ชุมชน​ และหัวหน้าส่วนราชการ​สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งอำเภอชาติตระการ​ได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งเสริมอาชีพและสาธิตอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 15​ ครัวเรือนๆ​ ละ 5,000 บาท​ ดังนี้
1. ปลูกผักสวนครัว
2. เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
3. จักสาน
4.​ เ​ฟอร์นิเจอร์​จากไม้ไผ่

รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิษณุโลก

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)