ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก ลงพื้นที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

พช.พิษณุโลก ลงพื้นที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันที่ 23 ม.ค.66 เวลา 13.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอิสราภรณ์ สามภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง โดยระบบ window application เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล

ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลความเป็นพื้นฐาน สำหรับปี 2566 มีทั้งหมด 3 ระบบ ได้แก่1.การบันทึกผ่าน web application โดยต้องผ่านระบบonline (เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)เท่านั้น 2.การบันทึกผ่าน Mobile application โดยสามารถผ่านระบบ online และ offline ได้ 3.การบันทึกผ่าน window application โดยสามารถผ่านระบบ online และ offline ได้เช่นกัน ซึ่งการบันทึกผ่านระบบ offline จะมีความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด

รายงานภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)