ข่าวประชาสัมพันธ์

“มหกรรมกองทุน​แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จังหวัดพิษณุโลก”

“มหกรรมกองทุน​แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จังหวัดพิษณุโลก”

จังหวัด​พิษณุโลก​ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และ 2565 ภายใต้งาน “มหกรรมกองทุน​แม่ของแผ่นดิน”

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก​ เป็นประธานพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก​ ประจำปี 2564 และ 2565 แล                    ะมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้หมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และปี 2565 จำนวน 20 กองทุน ณ ศูนย์​ศึกษา​และพัฒนาชุมชนพิษณุโลก​ โดยมีส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน​แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด​/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
✨✨นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก​ กล่าวรายงานการจัดงานมหกรรม​กองทุน​แม่​ของ​แผ่นดิน​

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อวิกฤต มหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยได้ทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านละ 8,000 บาท และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเป็นประธานพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าเฝ้ารับเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบให้หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด
2. เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางสันติวิธี

การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรม​สำคัญในงาน ประกอบด้วย
♨️บริจาคโลหิต เนื่องในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
♨️สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
♨️พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และ ปี 2565 จำนวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน
♨️พิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​
พิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

#​ Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุน​แม่ของแผ่นดิน
#​พิษณุโลก​

(Visited 1 times, 1 visits today)