ข่าวประชาสัมพันธ์

🎏พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565🎏

🎏พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565🎏

🎏พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565🎏

🍅 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้อง 771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

💥 ในโอกาสนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่องค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการบริจาคเงิน องค์กรละ 100,000 บาท จำนวน 2 รายดังนี้
1.ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเมืองบางระกำ บริจาคเงินสร้างบ้าน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท
2.ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางระกำ บริจาคเงินสร้างบ้าน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท
🍉 ในการประชุมครั้งนี้ นางศุภลักษณื แก้วมณี พัฒนาการจังหวัด ได้นำเสนอ วีดีโอสรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก

🌟 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 📢 ภาพ/ข่าว 📢
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)