ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการสร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส”

🌸พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการสร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส”

🌸พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการสร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส”

⏰วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา
15.30 น.
🏗 นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ ผู้อำนวยกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ณ บริเวณทางเท้าและริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ตั้งแต่ศาลจังหวัดพิษณุโลก – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
🧹 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำความสะอาด โซนที่ 1 บริเวณทางเท้าและริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ตั้งแต่ศาลจังหวัดพิษณุโลก – สำนักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิษณุโลก
🌱โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ ในเวลา 15.30 น. ตลอดปี 2565

📷📣ภาพ/ข่าว กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)