ข่าวประชาสัมพันธ์

🏝พช.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565″

🏝พช.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565″

🗽วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ดำเนินพิธีเปิดโครงการ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ” โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน ณ บริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย – เขาประดู่ เนือที่ จำนวน 10 ไร่ ท้องที่บ้านป่าคาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
😀 ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม

🎤ภาพ /ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)