ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา06.00 น. นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ จัดกิจกรรมโครงการ “ปั่นปันสุข และจิบกาแฟ ระดมความคิดและพิชิตการทำงาน ” #พร้อมเยี่ยมราษฎรและให้กำลังใจราษฎรที่ได้ซ่อมแซมและสร้างบ้านใหม่
โดยมีนางเกศินี มั่นปาน นายกกิ่งกาชาดอำเภอ นางบุญธรรม สุภารัตน์ พัฒนาการอำเภอ นางกฤษณี ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และชมรมปั่นจักรยานอำเภอบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจในการดำรงชีวิต จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางทุเรียน เอี่ยมมา ร่วมยกเสาบ้านเพื่อสร้างบ้านใหม่พร้อมมอบน้ำดื่ม โดยได้รับงบจากเครือข่ายกองทุน อสม. 100,000 บาท
2. นางจำลอง เขียวปั่น ซึ่งได้ช่วยเหลือในการจัดทำไฟฟ้าเข้าบ้านและปรับปรุงห้องน้ำ พร้อมมอบพัดลม
ผ้าห่ม และมุ้ง
3. นางบุญธรรม ยิ้มแสง ซึ่งได้ดำเนินการสร้างห้องน้ำและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่พร้อมมอบพัดลม
4. นางลิ้ม มาแจ้ง มอบเงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กหญิงน้ำทิพย์ อ่างแก้ว 1000 บาท พร้อมมอบพัดลมและถุงยังชีพ
5. นายสิงห์ บุญสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้พิการ มอบถุงยังชีพ พร้อมประสานผู้นำท้องที่ปรับปรุงบ้านและสร้างห้องน้ำให้ใหม่ในวงเงิน 15,000 บาท
(ribbon heart) ภาพ/ข่าวโดย พัฒนาชุมชนพิษณุโลก
(#) 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
(#)สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)