ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “มหกรรมทุเรียนบุญ สมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “มหกรรมทุเรียนบุญ สมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “มหกรรมทุเรียนบุญ สมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

วันนี้ 25 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด “มหกรรมทุเรียนบุญ สมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” ณ ที่ตลาดชุมชนตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทั้งในและนอกระบบ TPMAP ของอำเภอนครไทย 2)เพื่อรักษาวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3) สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ 4)เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของทุเรียนอำเภอนครไทย ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ “ทุเรียนกำเนิดไทย”
ซึ่งในงานดังกล่าวเปิดประมูลทุเรียนเกรดฟรีเมี่ยมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ลูกละ 10,500 บาท ผู้ที่เสนอราคาประมูลสูงสุด คือนางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าของบริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด
นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวสวนทุเรียนกว่า 200 ราย นำทุเรียนร่วมบริจาค น้ำหนักรวม 2,000 กิโลกรัมจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 130 บาท โดยยอดของการประมูลทุเรียนทั้งงานได้เงินทั้งสิ้น 110,000 บาท และในงานดังกล่าว มีกิจกรรมการประกวดทุเรียน การจำหน่ายทุเรียนด้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)