ข่าวประชาสัมพันธ์

🏢พช.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพิษณุโลก🏢

🏢พช.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพิษณุโลก🏢

🏢พช.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพิษณุโลก🏢

🗓วันที่ 24 มิถุนายน 2565
⏰เวลา 13.30 น.
————————————————

💫 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหอพักตั้งอยู่ และผู้ประกอบการกิจการหอพักในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท (ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 อำเภอเมืองพิษณุโลก) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

💫 ทั้งนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ ผู้อำนวยกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
📝 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)