ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” อ.เมืองพิษณุโลก และประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.พรหมพิราม

พช.พิษณุโลก ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” อ.เมืองพิษณุโลก และประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.พรหมพิราม

🌟พช.พิษณุโลก ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” อ.เมืองพิษณุโลก และประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.พรหมพิราม
วันที่ 23 มิถุนายน 2565
➡️ เวลา  09.00 น. นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจ.พิษณุโลก
นายพจน์ จรูญชัย ผู้แทนเกษตรจ.พิษณุโลก น.ส.กฤติกา กิตติวิโรจน์ ผู้แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก น.ส.ศรินรัตน์ ชำนาญช่าง ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขจ.พิษณุโลก น.ส.มินตรา อิสาสะวิน อิ่มชม ผู้แทนปลัดจ.พิษณุโลก นางสมพร คำเสาร์ ผู้แทนประธานคณะกรรมพัฒนาสตรี จ.พิษณุโลก นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ น.ส.สุกัลยา แก้วเปี้ย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านท่าโพธิ์ ม.8 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก
โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และนำเสนอกิจกรรมของหมู่บ้าน

⏩เวลา 13.30 น. ดำเนินการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต.หนองแขม
อ.พรหมพิราม โดยมีนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอพรหมพิราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน กลุ่มอาชีพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และนำเสนอกิจกรรมของตำบล

🔊ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)