ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการสร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส”

พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการสร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส”

🌸พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการสร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส”

⏰วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา
15.30 น.
🏗 นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ณ บริเวณทางเท้าและริมตลิ่งแม่น้ำน่าน (ฝั่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ตั้งแต่เชิงสะพานนเรศวร – เชิงสะพานพระราชวังจันทน์)
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำความสะอาด โซนที่ 1 บริเวณทางเท้าและริมตลิ่งแม่น้ำน่าน (ฝั่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) (ตั้งแต่เชิงสะพานนเรศวร – ซอย เอกาทศรถ 13)
🌱โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ ในเวลา 15.30 น. ตลอดปี 2565

📷📣ภาพ/ข่าว กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)