ข่าวประชาสัมพันธ์

💠💠มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

💠💠มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

💠💠มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก
🎙นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานในครั้งนี้
🌸นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางยุพา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก
🔷การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีในจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าถึงแหล่งทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
📽ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)