ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก

💠💠มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก
📢📢วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก
🎙นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารระดับสูงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วม กิจกรรมดังกล่าว
🌸ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางยุพา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีในจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าถึงแหล่งทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในงานดังกล่าว
📽ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)