ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม “รวมพลังชาวพิษณุโลก ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์จังหวัด เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม “รวมพลังชาวพิษณุโลก ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์จังหวัด เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🦋จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม “รวมพลังชาวพิษณุโลก ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์จังหวัด เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🌺วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “รวมพลังชาวพิษณุโลก ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย ผ้าทอ อัตลักษณ์จังหวัด” โดยมีนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการเหล่ากาชาด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก สมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มทอผ้า ร้านตัดเสื้อผ้า และประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565
🦚ด้วยรัฐบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนา ทำให้พสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในทุกถิ่นที่ของประเทศ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษ ให้มีอาชีพ มีรายได้ จุนเจือครอบครัว จึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่าง ๆ จังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
🗽ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม และ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมได้แก่ วิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก สมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มทอผ้า ร้านตัดเสื้อผ้า เครือข่าย OTOP จังหวัดพิษณุโลก ร้านก้านกล้วย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
🍁ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจัดทำผีเสื้อในวันนี้แล้ว คาดว่าจะมีการขยายผลการจัดทำผีเสื้อออกไปครอบคลุมทั้งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สามารถส่งมอบผีเสื้อให้กระทรวงมหาดไทยได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565ต่อไป

🔊ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)