ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ“ สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส ครั้งที่ 8/2565

พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ“ สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส ครั้งที่ 8/2565

🌸พช.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ“ สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส ครั้งที่ 8/2565

⏰วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณทางข้ามทางรถไฟพระองค์ดำ (แยกบ้านแขก) 🧹🚮

🌱โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ ในเวลา 15.30 น. ตลอดปี 2565

🌸กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว📸
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)