ข่าวประชาสัมพันธ์

🏡พช.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน🌳

🏡พช.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน🌳

🏡พช.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน🌳

📣วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

🔊 ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวชี้แจงประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เช่น
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการกู้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
การสมัครขึ้นทะเบียนและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ร่วมจำหน่ายภายในบริเวณงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)