ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลกสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด

พช.พิษณุโลกสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด

💝พช.พิษณุโลกสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด
✨วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี มอบวัสดุประกอบอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน โดยนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดกล่าวรายงาน ผอ.กลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดมจอดรถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
✨การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวัง และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัดประกอบอาชีพที่สุจริต และไม่กลับไปกระทำความผิด รณรงค์สร้างการรับรู้การยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัดจำนวน 15 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ เช่น
– ค้าขาย เช่นขายน้ำปั่นขายเบเกอรี่ ขายขนมปังปิ้ง
– ทำการเกษตรเช่นขายปุ๋ยหมักดินเพาะปลูก ปลูกกล้วยน้ำว้า ปลูกบอนสี
– เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงปูนา เลี้ยงปลาช่อน เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่พื้นเมือง
– ซ่อมมอเตอร์ไซค์
✨ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้โอวาท แก่เยาวชนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงจะได้มีอาชีพที่สุจริตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป
📷ภาพ/ข่าว : สพจ.พิษณุโลก💓
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)