พช.พิษณุโลก ร่วมกับ บิ๊กซี พิษณุโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP

พช.พิษณุโลก ร่วมกับ บิ๊กซี พิษณุโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP

วันที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 16.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางทุงสะกรานต์  สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และอุดหนุนสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าประชารัฐ ที่นำผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้ง ผู้ประกอบการ OTOP ได้สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ ชั้น 1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)