🎋🎋พช.พิษณุโลกมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯในโครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 🎋🎋

🎏วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ และรับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างได้ถูกต้อง
🎏ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาววารี ทับทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท
🎏ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดังกล่าว
กลุ่มงานสารสนเทศฯ พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)