พัฒนาชุมนจังหวัด นำทีมข้าราชการ เครือข่าย สวัสดีปีใหม่และกราบขอพรผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก

@🌴เช็คอินถิ่นสองแคว🌴@

🎁พัฒนาชุมนจังหวัด นำทีมข้าราชการ เครือข่าย สวัสดีปีใหม่และกราบขอพรผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก

🧭วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัด นำข้าราชการ ลูกจ้าง และเครือข่าย OTOP จังหวัดพิษณุโลก เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2564 และเข้ากราบขอพรแแด่ แด่นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อวยพรให้ทีมงานทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความสุขในการทำงาน เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติราชการให้กับประชาชนตามเป้าหมายภารกิจของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

🌳สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🌳

(Visited 1 times, 1 visits today)