พัฒนาชุมชนจังหวัด นำทีมข้าราชการ เครือข่าย กราบสวัสดีปีใหม่และขอพรผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก

@🌴เช็คอิน ถิ่นสองแคว🌴@

🎁พัฒนาชุมชนจังหวัด นำทีมข้าราชการ เครือข่าย กราบสวัสดีปีใหม่และขอพรผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก

🧭วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัด นำข้าราชการ ลูกจ้าง และเครือข่าย OTOP จังหวัดพิษณุโลก เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ปี 2564 และขอพรจากท่านรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รอง ผวจ. และนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รอง ผวจ. โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อวยพรให้ทีมงานทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความสุขในการทำงาน เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติราชการให้กับประชาชนตามเป้าหมายภารกิจของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

🌳สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🌳

(Visited 1 times, 1 visits today)