จังหวัดพิษณุโลก มอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2563

@🍇เช็คอินถิ่นสองแคว🍇@

💦จังหวัดพิษณุโลก มอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2563 💦

🌴วันนี้ 12 เวลา 09.00 น. นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2563 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการอนุมัติพิจารณาคัดเลือกโครงการเสนอฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 และได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 320,000 บาท

🌺ในการนี้นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการดำเนินงาน การมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2563 จำนวน 16 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทน ปปส.ภาค 6 และผู้แทนหน่วยงานภาคี ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

📡สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว📡

(Visited 1 times, 1 visits today)