🐻🐻พช.พิษณุโลก ร่วมโครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่🐻🐻

เช็คอินถิ่นสองแคว🥭
🐻🐻พช.พิษณุโลก ร่วมโครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่🐻🐻
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ กล่าวให้การต้อนรับพร้อมรายงานปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการออกบริการประชาชนในด้านต่างๆ และรับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างได้ถูกต้อง
🦇ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวารี ทับทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวธิติมา เกตุโต พัฒนาการอำเภอชาติตระการ เข้าเยี่ยมเยียนและมอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางทองเลื่อน เหล่ามาลา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 208 หมู่ 15 ตำบลบ้านดง และนายแต ดีอาน อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 102 หมู่ 14 ตำบลบ้านดง
 
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอเนินมะปราง นำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ออกจำหน่าย อาทิเช่น ผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย น้ำพริก เป็นต้น โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เยี่ยมชมและแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ พร้อมการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว 📷
(Visited 1 times, 1 visits today)