ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)