🎯พช.ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนสตรีฯ

@🍁เช็คอินถิ่นสองแคว🍁@

🎯พช.ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนสตรีฯ

👉 วันนี้ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมี นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก นางยุพา กลิ่นหอม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พิจาณากลั่นกรองโครงการ เงินทุนหมุนเวียน 2 โครงการ เป็นเงิน 400,000 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 72,060 บาท รวม 4 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

🌹สถานีข่าว CNS พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)