🌱🌱 จังหวัดพิษณุโลก อบรม “สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ”🌱🌱

♦️@เช็คอินถิ่นสองแคว@♦️
🌱🌱 จังหวัดพิษณุโลก อบรม “สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ”🌱🌱
🌴🌴วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตร “สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายธีระศักดิ์ ชื่นจิตร์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมลินลี่ รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

🏵🏵สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🏵🏵

(Visited 1 times, 1 visits today)