อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่น้ำท่วม

🌹เช็คอินถิ่นสองแคว🌹🍃

🌲🌲วันที่ 4 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดพิษณุโลก
🌈 เวลา 13.00 น. ประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง วังทอง บางกระทุ่ม นครไทยและชาติตระการ
🌈เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ วัดดงพลวง หมู่ 7 บ้านดงพลวง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบพี่น้องประชาชนและแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานฯ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 2,200 ชุด จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัย
🌹ในการนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกกับคณะนายกรัฐมนตรีและพบปะเยี่ยมเยียนคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และลงพื้นที่ บ้านวังส้มซ่า หมู่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และคณะกรรมการชุมชนนวัตวิถีบ้านวังส้มซ่าให้การต้อนรับ
🎯🗣สถานีข่าว CNS พิษณุโลก รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)