ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ข้อเขียน) การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

(Visited 1 times, 1 visits today)