ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

(Visited 1 times, 1 visits today)