การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

 

  ประกาศรับสมัครอสพ.จังหวัดพิษณุโลก ลว 27 ก.ค.65

  ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา

  ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

(Visited 1 times, 1 visits today)