งานพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
ข้อมูล จปฐ./กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๔
ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๓
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
(กทบ.)
แผนชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการ กข.คจ.
การแก้ไขปัญหาความยากจน
รายงานการพัฒนาตำบล (TDR)
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน(VDR)
บ้านเหนือรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
บ้านสนามคลี หมู่ที่ ๑
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
การบริหารการจัดการความรู้
องค์รู้ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
องค์รู้ของผู้นำชุมชน
การรับเรื่องร้องเรียน
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น
บ้านคลองคู หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์
 
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับปรุง-เพิ่มเติม URL เว็บไซต์ สพจ. ใหม่ทุกจังหวัด ตั้งแต่ ม.ค. 59 เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามเว็บไซต์ สพจ.พิษณุโลก ได้ที่ http://www.cdd.go.th/phitsanulok

นางณัฏฐิยาภรณ์  ศรีสุบรรณ์
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก


HOME วิสัยทัศน์ บุคลากร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด
 ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556 ดาวน์โหลดแล้วให้ Extract (คลาย zip) ก่อนนำเข้าในโปรแกรม
28/06/2556
 โปรแกรม กชช. 2ค ปี 2556 รุ่น 1.1.3 Build 260513
 รายชื่อพื้นที่สำหรับโปรแกรม กชช. 2ค ปี 2556 จ.พิษณุโลก (ต้อง Extract ก่อนใช้)
 สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556
 ดาวน์โหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2556 จังหวัดพิษณุโลก (ต้อง Extract ไฟล์ก่อนนำเข้าในโปรแกรมฯ)
สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555
ดาวน์โหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2555 จังหวัดพิษณุโลก (ต้อง Extract ไฟล์ก่อนนำเข้าในโปรแกรมฯ)
ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ. 2555-2559 V.2.0.1 (ติดตั้งเสร็จแล้ว จึงนำเข้าข้อมูล)
ดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla
ดาวน์โหลดโปรแกรม Web Page Maker V.3.03
ดาวน์โหลดโปรแกรม Photo Scape V.3.6.2
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม จปฐ. จากแผ่นรายงานคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๕๔
ให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้ว Extract ไฟล์ เสร็จแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ setup.exe
คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
     คลิกดาวน์โหลดไฟล์ทะเบียนรายชื่อพื้นที่ จปฐ. ปี 2553 เขตชนบท / เขตเมือง(เทศบาล)
     คลิกดาวน์โหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2551 เขตเมือง (เทศบาล)
     คลิกดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2552
     คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม FTP

     ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูล จปฐ. ปี 2551 รายอำเภอ
             เมืองพิษณุโลก/นครไทย/ชาติตระการ/บางระกำ/บางกระทุ่ม/พรหมพิราม/วัดโบสถ์/วังทอง
/เนินมะปราง และ โปรแกรม จปฐ. รุ่น 5.1.5

          ดาวน์โหลดโปรแกรม กชช. 2ค version 5.3.4 ปี 2552 ปรับปรุงใหม่ (11/05/52) คลิกที่นี่
* หมายเหตุ สำหรับการประมวลผลถ้าไม่มีข้อมูล ปี 2550 อยู่ในโปรแกรมจะไม่สามารถประมวลผลได้
ต้องหลอกโปรแกรมโดยการทดลองคีย์ข้อมูล ปี 50 เข้าไป 1 หมู่บ้าน หรือถ้าไม่คีย์ก็สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ที่เตรียมไว้ให้นี้ไปนำเข้าด้วยเมนูข้อ 1.2 ก็ได้ คลิกดาวน์โหลด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร./โทรสาร 0-5525-8536
http://phitsanulok.cdd.go.th       E-mail Address : phitsanulok@cdd.go.th    Webmaster : dome.go.th@gmail.com