ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวัดโบสถ์

กรมการพัฒนาชุมชน

7-8 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี 2561

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทนพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดพิษณุโลก

Page 3 of 2812345...1020...Last »