ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ พร้อม นางสาวอัจฉรา ทองดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ,นางสาวกนกวรรณ ปินจันทร์ นักวิชาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมนางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.คันโช้ง จำนวน 4 กลุ่ม

กรมการพัฒนาชุมชน

16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ พร้อม นาวสาวณัฐธีรา ปั้นหมวด นักวิชาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ,นางสาวสายไหม โม้เกี้ยง ลูกจ้างเครืือข่าย กทบ. ,นางสาวลำเพย ทองดี เจ้าหน้าที่สทบ.สาขา 3 และทีมงาน พร้อมปลัดอำเภอวัดโบสถ์ ประชุมสมาชิก กรรมการกทบ.บ้านแก่งคันนา ม.7 ต .คันโช้ง

กรมการพัฒนาชุมชน

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. น.ส.วิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอวัดโบสถ์และว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นถอดรหัสอัตลักษณ์ของพื้นที่ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดรหัสการพัฒนาพิษณุโลกอย่างยั่งยืน(๔DNA)

Page 2 of 2812345...1020...Last »