ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมอำเภอวัดโบสถ์พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในภูมิภาค ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 13 ต.ค.2560 เวลา 16.00น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ม.7 ต.ท่างาม

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 12.15 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมนางสาวเพชรลดา พิไสยสรเดช และ นางสาวลลิตา ตั๋นชุ่ม ปลัดอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมรับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 444 ดอก

10 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมทีมงาน ร่วมพิธีอบรมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ รุ่นที่ 1

9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอวัดโบสถ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอชาติตระการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อรับทราบนโยบายการทำงานปี 2561 และมอบหมายงาน

Page 10 of 22« First...89101112...20...Last »