ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2559 เวลา่ 07.30 น. นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี

16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดพิษณุโลก

9 ธันวาคม 2559 เวลา 07.20 น. นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ

1 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร(50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช