ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเพื่อ ขยายผลนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2560