ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และจังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ที่โรงเรียน้านห้วยเฮี้ย หมู่ 3 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก