ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ต่างจังหวัด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิก(e-bidding)