ข่าวประชาสัมพันธ์

📍เช็คอินถิ่นสองแคว📍📍 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม รวมพลัง อช. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

📍เช็คอินถิ่นสองแคว📍📍 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม รวมพลัง อช. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

📍เช็คอินถิ่นสองแคว📍📍 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม รวมพลัง อช. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ประดับเพ็ชร ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานโครงการรวมพลัง อช. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โดยมี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม รวมพลัง อช. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอนครไทย ให้เกียรติฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทอดผ้าป่าสมทบทุนชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน, อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, การมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำอช.ดีเด่นระดับอำเภอ, มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดมีอช./ผู้นำอช. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง ๙ อำเภอ และประชาชนเข่าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดน้ำพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)