ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราช 663 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราช 663 ปี

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น หน้าพระวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2563 โดยมีพลตำรวจโทวสันต์ วัสสานนท์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์  แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการการจัดงาน และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

องค์พระปฏิมากรพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของชาติ เป็นพระพุทธปฏิมาที่งดงามเป็นยอดแห่งพุทธศิลป์ และทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งยังเป็นพระพุทธรูปปฏิมาองค์เดียวที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย มาโดยตลอด มีความผูกพันธ์กับพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยและยังเป็นที่พึ่งทางใจ ของพุทธศาสนิกชนมายาวนานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 663 ปี โดยทุกวันผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมากราบสักการะขอพรและชมความงดงามจึงเป็นที่ประจักษ์พยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พระพุทธชินราชแม้ในอดีตกาลที่ผ่านมา เมืองพิษณุโลกต้องประสบเภทภัยจากสงครามหลายครั้งทำให้บ้านเมืองเสียหายทั้งวัดวาอารามบ้านเมืองถูกเผาทำลายพังพินาศ แต่องค์พระพุทธชินราชก็รอดพ้นภัยอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่คู่เมืองพิษณุโลกและประเทศไทยจนปัจจุบัน การจัดงานสมโภชฉลองจึงเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา และรักษาประเพณีวิถีบรรพชนไว้สืบไปตราบนานเท่านาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดให้มีการจัดงานสมโภชน์ประจำปี ระหว่างวันที่ 30 มกราคมถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำถึง 12 ค่ำเดือน 3 รวม 7 วัน 7 คืน นับเป็นปีที่ 86 ที่วัดและจังหวัดได้ร่วมกันจัดงานโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2477 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ พร้อมเผยแพร่ศีลธรรมและส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา และธํารงรักษาและส่งเสริมระบบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ พร้อมนำรายได้ไว้สำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม

(Visited 1 times, 1 visits today)