ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

พช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

วันนี้ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรม “ิจตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โรงเรียนจ่าการบุญ” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข่าว CNS พช. พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)