ข่าวประชาสัมพันธ์

**พัฒนาชุมชนร่วมบริษัทประชารัฐฯ เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้พิษณุโลกและร่วมเป็นเกียรติ ใน งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓” **

**พัฒนาชุมชนร่วมบริษัทประชารัฐฯ เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้พิษณุโลกและร่วมเป็นเกียรติ ใน งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓” **

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่ารราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานในพิธีเปิด พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 9 อำเภอ โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 88 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 37 ราย ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 48 ราย ผู้ประกอบการ OtOP ชวนชิม จำนวน 3 ราย จัดระหว่างวันที่ ๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน และนับเป็นการจัดงานต่อเนื่องปีที่ ๔

สถานีข่าว : CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)