ข่าวประชาสัมพันธ์

🍒🍒 พิษณุโลกจัดพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 และ Kick Off การเริ่มต้นขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย 🍒🍒

🍒🍒 พิษณุโลกจัดพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 และ Kick Off การเริ่มต้นขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย 🍒🍒

👍👍 เช็คอิน ถิ่นสองแคว👍👍
🌴🌴 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณบ้านบึงถัง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 และ Kick Off การเริ่มต้นขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงบันทึก MOU และร่วมเป็นสักขีพยาน
🍊🍊 ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมบันทึก MOU ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ดังกล่าว
🌷🌷 สถานีข่าว CNS พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🌷🌷

(Visited 1 times, 1 visits today)