ข่าวประชาสัมพันธ์

🍍🍍 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 🍍🍍

🍍🍍 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 🍍🍍

🍄🍄 เช็คอิน ถิ่นสองแคว🍄🍄

🍍🍍 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 🍍🍍
🍓🍓 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.
นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกและคณะข้าราชการร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
🍆🍆 สถานี CNS พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🍆🍆

(Visited 1 times, 1 visits today)