ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม อช.

พช.ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม อช.

(at)เช็คอินถิ่นสองแคว(at)

🍁🍁วันนี้ 23 ธันวาคม 2562 นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชมรม​ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน​ จังหวัดพิษณุโลก​สัญจร​ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ การดำเนินงาน​ของ​ ผู้นำ​ อช.​ในพื้นที่​ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต​ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์​ จปฐ.​ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ ณ อาคารศูนย์​เรียนรู้ชุมชน​ ไร่บัวเงิน​ หมู่ที่​ 4 ตำบลชาติตระการ​ อำเภอชาติตระการ​ จังหวัดพิษณุโลก

🎃🎃สถานีข่าว cns พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)