ข่าวประชาสัมพันธ์

🤝🤝 พช. จับมือ ปปส. จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน🤝🤝

🤝🤝 พช. จับมือ ปปส. จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน🤝🤝

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อจัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและพิธีทอดผ้าป่าสมทบเครือข่ายกองทุนแม่ฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
🌲🌲 ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เลขาฯ ได้ดำเนินการตามวาระ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

สถานีข่าว CNS พช. พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)